Lịch trình bay trại hè tiếng Anh tại Philippines 2019

Phil English xin được cập nhật lịch trình bay cho các bé tham gia trại hè tiếng Anh tại Philippines 2019 để quý phụ huynh tham khảo. Mùa hè được biết đến là mùa cao điểm của du học hè thông thường giá vé sẽ được đẩy lên rất cao và đôi khi lịch trình bay sẽ không được ổn định vì vậy chúng tôi khuyến khích các bậc phụ huynh nên tiến hành đặt vé máy sớm cho bé ngay sau khi tiến hành đăng ký nhập học. Dưới đây là chi tiết về lịch trình bay trại hè tiếng Anh tại Philippines 2019.

HÀNH TRÌNH BAY TRẠI HÈ 2019 TẠI MANILA, CLARK, CEBU, BAGUIO

Thời gian học: 2 tuần, 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần.

Ngày Khai giảng: 27/5/2019, 03/06/2019, 17/6/2018, 01/07/2019

– Khởi hành đợt 1: Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

– Khởi hành đợt 2: Ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc: 30/06/2019

– Khởi hành đợt 3: Ngày 17/06/2019 – Ngày kết thúc: 14/07/2019

– Khởi hành đợt 4: Ngày 01/07/2019 – Ngày kết thúc: 28/07/2019

Khóa học 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

Khóa học 8 tuần: Khởi hành ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc 28/07/2019

 HA NOI – MANILA, CLARK, CEBU

Khởi hành đợt 1: Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jun 23 – Ngày 23/6)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 8 weeks

(Jul 21 – Ngày 21/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khởi hành đợt 2: Ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc: 30/06/2019

Departure

(Jun 3 – Ngày 3/6)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jun 30 – Ngày 30/6)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc 28/07/2019

Departure

(Jun 3 – Ngày 3/6)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 8 weeks

(Jul 28 – Ngày 28/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khởi hành đợt 3: Ngày 17/06/2019 – Ngày kết thúc: 14/07/2019

Departure

(Jun 17 – Ngày 17/6)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jul 14 – Ngày 14/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khởi hành đợt 4: Ngày 01/07/2019 – Ngày kết thúc: 28/07/2019

Departure

(Jul 1 – Ngày 1/7)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jul 28 – Ngày 28/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 744 (21:55 – 00:30)

HO CHI MINH – MANILA, CLARK, CEBU

Khởi hành đợt 1: Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jun 23 – Ngày 23/6)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 8 weeks

(Jul 21 – Ngày 21/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khởi hành đợt 2: Ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc: 30/06/2019

Departure

(Jun 3 – Ngày 3/6)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jun 30 – Ngày 30/6)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 03/06/2019 – Ngày kết thúc 28/07/2019

Departure

(Jun 3 – Ngày 3/6)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 8 weeks

(Jul 28 – Ngày 28/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khởi hành đợt 3: Ngày 17/06/2019 – Ngày kết thúc: 14/07/2019

Departure

(Jun 17 – Ngày 17/6)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jul 14 – Ngày 14/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khởi hành đợt 4: Ngày 01/07/2019 – Ngày kết thúc: 28/07/2019

Departure

(Jul 1 – Ngày 1/7)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – CEBU

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 567 (08:25 – 09:50)

Finish 4 weeks

(Jul 28 – Ngày 28/7)

Trip

CEBU – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 582 (15:45 – 17:15)

5J 751 (22:45 – 00:20)

HÀNH TRÌNH BAY TRẠI HÈ 2019 TẠI BACOLOD

Khởi hành Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

Khóa học 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

 HA NOI – BACOLOD

Khởi hành đợt 1: Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

Departure
(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – BACOLOD

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 485 (09:10 – 10:35)

Finish 4 weeks
(Jun 23 – Ngày 23/6)

Trip

BACOLOD – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 478 (17:15 – 18:40)

5J 744 (21:55 – 00:30)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

Departure
(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HA NOI – MANILA

MANILA – BACOLOD

Flight/ Time

5J 745 (01:15 – 05:25)

5J 485 (09:10 – 10:35)

Finish 8 weeks
(Jul 21 – Ngày 21/7)

Trip

BACOLOD – MANILA

MANILA – HA NOI

Flight/ Time

5J 478 (17:15 – 18:40)

5J 744 (21:55 – 00:30)

HO CHI MINH – BACOLOD

Khởi hành đợt 1: Ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc: 23/06/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – BACOLOD

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 485 (09:10 – 10:35)

Finish 4 weeks

(Jun 23 – Ngày 23/6)

Trip

BACOLOD – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 478 (17:15 – 18:40)

5J 751 (22:45 – 00:20)

Khóa 8 tuần: Khởi hành ngày 27/05/2019 – Ngày kết thúc 21/07/2019

Departure

(May 27 – Ngày 27/5)

Trip

HCM – MANILA

MANILA – BACOLOD

Flight/ Time

5J 752 (01:05 – 05:10)

5J 485 (09:10 – 10:35)

Finish 8 weeks

(Jul 21 – Ngày 21/7)

Trip

BACOLOD – MANILA

MANILA – HCM

Flight/ Time

5J 478 (17:15 – 18:40)

5J 751 (22:45 – 00:20)

*Lưu ý:

• Bé tham gia 08 tuần thì gia đình nên xin visa 59 ngày từ Việt Nam (Phil English sẽ hỗ trợ về thủ tục xin visa).

• Bé tham gia 8 tuần thì đặt vé theo hành trình từ 3/6 đến 28/07/2019.

• Phil English sẽ không chịu trách nhiệm đưa đón bé nếu gia đình đặt chuyến bay khác ngày hướng dẫn như trên.

• Đảm bảo hoàn tất đầy đủ các thủ tục trước ngày khởi hành (kiểm tra kỹ hộ chiếu phải còn thời hạn trên 6 tháng).

• Bé từ 15 tuổi được xuất nhập cảnh như người lớn.

Ngoài những thông tin về lịch trình bày của trại hè tiếng Anh tại Philippines trong năm 2019 chúng tôi cũng xin phép được cập nhật đến các quý phụ huynh các thông tin về thực đơn hàng tuần, các hoạt động ngoại khoá, lịch trình tham gian dã ngoại cuối tuần…. một cách chi tiết nhất trong các bài viết sau. Rất mong quý phụ huynh tiếp tục theo dõi các thông tin về trại hè mới nhất được cập nhật bởi Phil English.  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0901.844.885 (Tại Hà Nội) hoặc 0938.034.089 (Tại Hồ Chí Minh) để được tư vấn miễn phí.

Theo nguồn: Phil English

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *